ЭКСПЕРИМЕНТАЛ TIREOTOKSIKOZNIDA BUYRAK USTI BEZLARI HUJAYRALI TUZILMALARINING MORFOFUNKTSIONAL HOLATI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ TIREOTOKSIKOZNIDA BUYRAK USTI BEZLARI HUJAYRALI TUZILMALARINING MORFOFUNKTSIONAL HOLATI (218-223)

Mualliflar

Ilyasov Aziz Saidmuratovich , Umarkulova Gulbahor Alisherovna

Muassasa

Navoiy Innovatsiya universiteti , Buxoro davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Zond orqali bir martalik levotiroksin dozasini olgan sog’lom kalamushlar va hayvonlarning buyrak usti bezlari og'irlik jihatidan sezilarli darajada farq qilmaydi. Levotiroksinni 15 kunlik yuborish bilan kalamushlarning buyrak usti bezlarining morfometrik parametrlari sog’lom hayvonlarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Eksperimental hayvonlarga levotiroksinni yuborish ularning buyrak usti bezlarida sog’lom hayvonlarga nisbatan o'zgarishlarga olib keladi, bu faqat tajribaning oxirgi davrida (15 kun) namoyon bo'ladi va interstitsial shish, kapillyarlarning tiqilib qolishi bilan namoyon bo'ladi. shuningdek, biriktiruvchi to'qima tolalarining biroz qalinlashishi va qo'pollashishi. Binobarin, yuqoridagi morfologik o'zgarishlar levotiroksinni yuborishga javoban buyrak usti bezlarining reaktsiyasini ko'rsatishi mumkin.

Kalit so'zlar

morfologiya, urg'ochi kalamushlar, buyrak usti bezlari, hujayra tuzilmalari, tirotoksikoz, modellashtirish, levotiroksin.

Adabiyotlar

  1. Ильясов А.С.; Умаркулов Б.С., Умаркулова Г.А. (2023). профилактические и лечебные мероприятия при тиреотоксикозе, и его отрицательное воздействие на внутренние органы. Ветеринарная медицина. Самарканнд. 2023. 146-148 стр. 18
  2. Кащенко С.А., Семенчук С.Н. Влияние имунофана на органометрические параметры надпочечников лабораторных животных в эксперименте Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2018, Т. 17, № 1 19-23.
  3. Здор В.В., Маркелова Е.В., Олексенко О.М. Нарушение цитокиновой регуляции и морфологические изменения щитовидной железы при экспериментальном тиреотоксикозе у крыс Вистар. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2012;8(2):3942.

MAQOLALAR