ТИЛ ЮТКИН НЕРВИНИНГ ЁШГА КУРА ТУЗИЛИШИ ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

ТИЛ ЮТКИН НЕРВИНИНГ ЁШГА КУРА ТУЗИЛИШИ ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ (104-110)

Mualliflar

Байрамов М.И.

Muassasa

Озарбайжон Тиббиёт Университети, Боку шаҳри

Annotatsiya

Мазкур ишнинг мақсади тил юткин нерв тутамининг ёш жиҳатидан узгаришини ўрганиш бўлди. Вейгерт-Паля ва Крутсай усуллари ёрдамида 15 та хомила, 9 та янги туғилган, 11 та турли ёшдаги болалар ва 17 нафар катта одам мурдалари кўрсаткичлар ўрганилди. Мазкур ишни амалга ошириш учун кўрсатилган нервнинг целлоидин блоклари ишлаб чиқарилиб, 10-15 мкм қалинликдаги тил юткин нервларининг кесмалари тайёрланди. Кичик (1-3) ва калин тутамли шакллар (14 гача) аниқланди. Тутамлар сохасидан олинган натижалар янги тугулган чакалокники билан солиштирганда 8 ойлик болаларда 1,1 баробар (08-1,3) 4 ёш болаларда 1,7 баробар (1,3-1,8), 8 ёш болаларда 2,1 баробар (2,0-2,2) ва катталарда 2,4 баробар (1,0-5,0) катта.

Kalit so'zlar

тил юткин нерви тутамли тузилиши.

Adabiyotlar

  1. Hüseynova G.A. – Müxtəlif animal sinirlərdə mielin liflərinin prenatal ultrastruktur xüsusiyyətləri. Prof. K.Ə.Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006, s. 167-174.
  2. Коростышевская А., Савельев А., Приходько И., Исаева Я., Ярных В. – Миелиновая защита нейрона, все начинается до рождения. «Наука из первых рук», № 3 (88), 2020.
  3. Məmmədova A.C., Bayramov M.İ. – Dil-udlaq sinirinin və onun şaxələrinin anatomik dəyişikləri, morfoloji fərdi xüsusiyyətləri və cərrahi yanaşma zamanı nəzərə alınması. “ABU-nun xəbərləri” elmi jurnal. Bakı, 2003, №1, s. 10.
  4. Fiffer C.R. Course and topography of the glossopharyngeal nerve at the level of the jugular foramen (Sp.). Anat. Histol., Embryol., 1980, Vol. 9, № 2, p. 134-140.
  5. Nasirova Z.J. – For the question of the miyelitation of some peripheral nerves. Сб. научных статей международной конференции, посвященной к 100-летию со дня рождения проф. К.А.Балакишиева. Баку, 2006, с. 322.

MAQOLALAR