BOLALIKNING IKKINCHI DAVRIDA QANDLI DIABET BILAN OG’RIGAN BOLALARDA KO’ZNING NUR SINGDIRUVCHI QISMLARIDAGI MORFOMETRIK PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

BOLALIKNING IKKINCHI DAVRIDA QANDLI DIABET BILAN OG’RIGAN BOLALARDA KO’ZNING NUR SINGDIRUVCHI QISMLARIDAGI MORFOMETRIK PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI (384-390)

Mualliflar

G.R. Odilova , S.B. Ikromova

Muassasa

Buxoro tibbiyot instituti oftalmologiya kafedrasi

Annotatsiya

Tip qandli diabet (QD) - bolalarda eng ko'p uchraydigan endokrin patologiya hisoblanadi. O'tkir asoratlar, og'ir surunkali asoratlar, yoshlikdagi erta o'lim qandli diabetni eng muhim tibbiy muammolar bilan bir qatorga qo'yadi va sog'liqni saqlash organlarining jiddiy e'tiborini talab qiladi.(5) Maqsad: qandli diabet bilan og'rigan bolalikning ikkinchi davrida qandli diabet bilan og’rigan bolalarning ko'zining yorug'lik sindiruvchi qismlari-morfometrik ko'rsatkichlarining xususiyatlarini o'rganish. Materiallar va usullar: Qandli diabet bilan og'rigan bolalarda ko'zning yorug'lik sindiruvchi qismlarining morfometrik parametrlarini o'rganish ma'lumotlari tahlil qilindi: 2019-2022 yillar oralig'ida 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshi va jinsi anologik tarzda 100 nafar bola tekshirildi. Shulardan 60 nafar bola qandli diabet va 40 nafar sog'lom bolalar (taqqoslash guruhi) ham tekshirildi. Xulosa: Kasallikning og'irligidan qat'i nazar, qandli diabet natijasida ushbu ko'z parametrlarida reaktiv-distrofik patologik o'zgarishlar aniqlandi.

Kalit so'zlar

qandli diabet, okt, paximetriya, exobiometriya.

Adabiyotlar

  1. Avetisov S.E., Novikov I.A., Maxotin S.S., Surnina Z.V. Qandli diabetda konfokal biomikroskopiyaga asoslangan shox parda nerv tolalarini morfometrik o'rganishning yangi printsipi. // Oftalmologiya byulleteni. – 2015 yil – 4-son. – B.5-14.
  2. Avetisov S. E. Kapsulyar qisqarish sindromida linzaning oldingi kapsulasini har tomonlama morfologik baholash (klinik kuzatish): // Oftalmologiya byulleteni. - M., 2018. - 134-jild No 3. - 57-64-betlar.
  3. Avetisov S. E. Ob'ektivning bioanorganik kimyoviy tarkibi va uni o'rganish usullari: ko'rib chiqish: // Oftalmologiya byulleteni. - M., 2018. - 134-jild. 2-son. - 78-84-betlar.
  4. Avetisov S.E., Egorova G.B., Kobzeva M.V. va boshqalar Shox pardani o'rganishning zamonaviy usullarining klinik ahamiyati. // Oftalmologiya byulleteni. – 2013 yil – 5-son. – B.22-31.
  5. Azova E.A. Bolalar va o'smirlarda 1-toifa diabetning asoratlari: mintaqaviy monitoring, tibbiy yordamni optimallashtirish // Xalqaro endokrinologiya jurnali. 2019. - No 4.-S. 24-28.
  6. Akimov P. A., Terekhina N. A. Qandli diabetda komaning differentsial tashxisida ko'zning vitreus tanasining biokimyoviy tahlili // Klinik laboratoriya diagnostikasi. - M., 2014. - 59-jild No 9. - 119-bet.
  7. Alyabyeva J. Yu., Matveev M. Yu., Evgrafov V. Yu., Domogatskiy S. P. Rekombinant prourokinazaning farmakokinetikasi // Vestn. oftalmol. — 2018. No 1. - B. 38-41.
  8. Antipkin Yu.G., Lapshin V.F., Umanets T.R. Bolalarda 1-toifa diabetes mellitus: munozarali masalalar. // Ukraina salomatligi, iyun, 2008 yil, № 18/1, -P.19-21.
  9. Artemova E.V., Galstyan G.R., Atarshchikov D.S. va boshqalar Shox pardaning konfokal mikroskopiyasi qandli diabetda periferik asab tizimining shikastlanishining dastlabki ko'rinishlarini diagnostika qilishning yangi noinvaziv usuli hisoblanadi. // Endokrinologiya muammolari. – 2015 – T. 61. – No 2 – B.32-38

MAQOLALAR