АЁЛЛАРДА БЕЛ АЙЛАНАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИК БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

АЁЛЛАРДА БЕЛ АЙЛАНАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИК БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ (169-175)

Mualliflar

Джумаев К. Ш. , Ражабова Г.Х.

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Кекса ва қари ёш - инсон ҳаётининг муҳим даврларидан бири бўлиб, бу даврда организмда морфологик ва функционал ўзгаришлар рўй беради. Хусусан ёш ўтиши билан жисмоний фаолликнинг камайиши одамларда ортиқча тана вазнининг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Тана вазнинг ортиши организмда ёғ тўқимасининг йиғилиши ҳисобига вужудга келади. Ёғлар асосан қорин ва бел соҳаларида йиғилиши сабабли одамларда абдоминал семизлик юзага келади. Абдоминал семизликнинг мавжудлиги прогностик жиҳатдан ёмон бўлиб, ҳаёт учун хавф солувчи оғир касалликларга олиб келади.

Kalit so'zlar

кекса ва қари ёш, бел айланаси, жисмоний фаоллик.

Adabiyotlar

  1. Владимиров Д.Г. Старшее поколение как фактор экономического развития России // Социол. исслед. 2004. № 4. С. 57-60.
  2. Шарайкина Е.Н. О неопределенном соматотипе // Сб. науч. тр. "Актуальные проблемы морфологии". Красноярск, 2004. С. 284-285.
  3. G. KH. Razhabova, K. SH.Dzhumaev, B. O Komilova, G. I. Axmedova, Metabolic Syndrome: Methods of Prevention and Treatment /arterial hypertension 7 (6) Р.182-186.
  4. G. KH. Razhabova, K. SH.Dzhumaev Prevalence of lipid and glycemic components of metabolic syndrome in the population of elderly and old age in Bukhara / ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal № 9 (11)2021 – Р 47-50.
  5. Dzhumaev K. Sh., Razhabova G. Kh. OLDER AGE AND ALCOHOL / «Тиббиётда янги кун» 4 (36) 2021 Р.12-16.
  6. K Sh Jumaev, GX Rajabova, AU Soliev Features of the clinical course and treatment of chronic heart failure in the elderly / Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 2 (9) Р. 94-111.
  7. Teshaev Sh.Zh., Dzhumaev K. Sh., Razhabova G.Kh.Сomparative analysis of relationship of body mass index with the state of physical activity of elderly persons / «Тиббиётда янги кун» 5 (37)2021 Р.198-201

MAQOLALAR