SERGEY ALEXANDROVICH TEN’S CONTRIBUTION TO ANATOMY

Bulletin of fundamental and clinic medicine, 2022 №5

Subject of the article

SERGEY ALEXANDROVICH TEN’S CONTRIBUTION TO ANATOMY (7-13)

Authors

Ismoilov Ortik Ismoilovich , Khusanov Erkin Uktamovich , Korzhavov Sherali Oblakulovich

Institution

Samarkand State Medical University

Abstract

In 1930 prof. Lepyoxin A.A. (1930-1931), through extensive organizational work, founded the Department of Human Anatomy. From 1932 to 1948 the department was headed by B.G. Turkevich. From 1948 to 1964, the department was headed by a scientist who served in the UZSSR M.N. Kholkoziev.From 1964 to 1990, the department was headed by Professor Ibadov N.A. From 1970 to 1972 the department was headed by the Honored Health Worker of the Republic of Uzbekistan, Assoc. Salakhitdinova R.M. from January. . From 1990 to 2012, the department was headed by Professor Ten S.A. Under his leadership, 9 candidate and 5 doctoral dissertations were defended.

Key words

S.A. Ten, Morphology, Anatomy, Department, Samarkand, Topography, Clinical Anatomy.

Literature

  1. Axmedova S. M. i dr. Antropometricheskie pokazateli fizicheskogo razvitiya u detey do 5 let v Samarkandskoy oblasti //Scientific Research in XXI Century. – 2020. – S. 250-258.
  2. Korjavov Sh. O. i dr. Morfologicheskaya I Anatomo-Gistologicheskaya Osobennost' Timusa U Detey V Perioda Novorojdennosti //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – T. 4. – №. 5. – S. 602-605.
  3. Korjavov, Sh. O., et al. "Rol' latinskogo yazika v medisine i v sovremennom mire." International Scientific and Practical Conference World science. ROST. Vol. 5. No. 6. 2017.
  4. Lojkareva, I. S. "Istoriya stanovleniya i razvitiya anatomicheskix teatrov." (2022).
  5. Morozova V. V., Nejenes S. P. Razvitie anatomii v epoxu vozrojdeniya //Clio Anatomica. – 2021. – S. 162-165.
  6. Pol'skoy V. S., Popova K. S. Istoriya razvitiya anatomicheskix teatrov //Integrativnie tendensii v medisine i obrazovanii. – 2021. – T. 3. – S. 64-67.
  7. Teshayev Sh.J. “S.A. Ten” Morfologiya; 2009, T.1, B.95-97
  8. Xoxlova Ye. S. Vozniknovenie anatomii //Nauka i texnologii: aktual'nie voprosi, dostijeniya i innovasii. – 2021. – S. 98-101.
  9. Xusanov E. U. i dr. Istoriya kafedri anatomii cheloveka samarkandskogo gosudarstvennogo medisinskogo universiteta //Clio Anatomica. – 2022. – S. 55-60.
  10. Shipakin M. V. Organizasiya uchebnogo prosessa na kafedre anatomii jivotnix FGBOU VO SPBGUVM //Morfologiya v XXI veke: teoriya, metodologiya, praktika. – 2023. – S. 7-9.

ARTICLES